کار آفرینی سبز در اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست 1&2

کار آفرینی سبز در اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست

این کارگاه بصورت مجازی در فضای adobe connect برگزار گردید. روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه 1399، جناب دکتر گردمردی در خصوص اکوتوریسم با عنوان «چالش ها و فرصت هایی برای توسعه گردشگری مسئولانه» در خراسان شمالی به بررسی جاذبه های نادر و کمیاب خراسان شمالی پرداختند.
که فایل کارگاه از قسمت زیر قابل بارگذاری می باشد.
جهت دریافت فایل بروی رودخانه اترک کلیک فرمایید
رودخانه اترک
روز دوم کارگاه “کارآفرینی سبز در اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست”، در روز دوشنبه مورخ 26 آبان 1399 برگزار گردید.
مدرس دوره جناب آقای کنعان قدوسی، ارشد مدیریت جهانگردی بوده و در خصوص حفاظت از محیط زیست به ارائه مطالب به روز پرداختند.
فایل دوره از لینک زیر قابل بارگذاری می باشد.
جهت دریافت فایل بروی دوره حفاظت از محیط زیست کلیک فرمایید
دوره حفاظت از محیط زیست
این دوره با همکاری اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان خراسان شمالی ،توسط مرکز مشاوره آینده سازان و موسسه هتل داری و گردشگری یاسین ،در فضای مجازی بصورت وبینار برگزار گردید.