درباره ما

مرکز آموزش مدیریت ، هتل داری و گردشگری یاسین در سال 1390 با شماره ثبت 254 ،با مجوز رسمی از وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و همچنین سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت خود را شروع نمود . افتخار این را داریم که بعنوان اولین مرکز آموزش تخصصی در استان خراسان شمالی فعالیت می کنیم .
اعضای هیئت مدیره
خانم بی بی مریم طاهری : مدیر عامل
خانم قدسیه غیرتی : رئیس هیئت مدیره
آقای سهراب گیفانی : نایب رئیس هیئت مدیره

شماره تماس : 05832211552
شماره فکس : 05832229915
این مجموعه با نامه اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی به ثبت رسیده است .