مدیریت -هتل داری و گردشگری ياسين

34 0

اردو دانش آموزان دختر رشته گردشگری بازدید از اسفیدان

دختران هنرستان می سی نو وابسته به مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین از روستای اسفیدان (ماسوله خراسان شمالی ) بازدید کردند . در این اردوی یک روزه دانش آموزان با فن استقرار...

18 0

بازدید فراگیران یاسین از منطقه کاوش چلو و قلعه بلقیس

فراگیران رشته تور لیدر و همچنین دانش آموزان دختر رشته گردشگری ، مرکز آموزش هتل داری و گردشگری از منطقه کاووش چلو و قلعه بلقیس بازدید کردند در این باز دید تعدا 40نفر فراگیر...

کریشنا پالت یاسین بجنورد 5 0

بازدید دونده زن سوئدی از مرکز یاسین

ایرانگردی یک دونده زن سوئدی کریستینا پالتن در بجنورد از مرکز آموزش گردشگری یاسین بازدید کرد و با دانشجویان رشته تور لیدر در مورد گردشگری و جاذبه های ایران و خراسان شمالی گفتگو کرد...

3 0

بازدید دانش آموزان دختر رشته گردشگری از حسینیه جاجرمی ها

دانش آموزان دختر سال آخر رشته گردشگری مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین از حسینیه دانش جاجرمی های بجنورد بازدید کردند . حسینیه جاجرمی مربوط به اواخر دوره قاجار است و در بجنورد،...

عمارت مفخم بجنورد 0

بازدید دانش آموزان دختر رشته گردشگری از موزه

دانش آموزان رشته گردشگری از موزه مفخم بجنورد بازدید کردند . در این بازدید ، توسط دانش آموزان با نحوه نگهداری اشیا و همچنین فرهنگ و قومیت های مختلف آشنا شدند . دانش آموزان...