آموزش مجازی

کار آفرینی سبز در اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست 1&2

کار آفرینی سبز در اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست این کارگاه بصورت مجازی در فضای adobe connect برگزار گردید. روز یکشنبه مورخ 25 آبان ماه 1399، جناب دکتر گردمردی در خصوص اکوتوریسم با عنوان «چالش ها و فرصت هایی برای توسعه گردشگری مسئولانه» در خراسان شمالی به بررسی جاذبه های نادر و کمیاب خراسان شمالی پرداختند. که فایل کارگاه …

بیشتر بخوانید