Home / آموزش / برگزاری دوره آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری

برگزاری دوره آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری

تعریف :
به منظور گسترش حرفه گرايي و مديريت حرفه اي در حوزه آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي فعالان گردشگری ، دوره های توانمندسازی توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی برمبناء دستورالعمل سازمان آموزش وزارت گردشگری ، طراحي شده است.
اهداف آموزشي دوره ها
هدف از طراحی این دوره ها ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی فعالین گردشگری می باشد. همچنین استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی از دیگر اهداف این دوره های آموزشی است تا مخاطبین ،ضمن ارتقاء بهره وری با تسلط بر سطوح چهارگانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی؛ ریسک های حرفه¬ای خود در این حوزه را کاهش دهند.

آداب معاشرت و رفتار حرفه ای در گردشگری از سلسله دوره های توانمند سازی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی توسط مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین بصورت آنلاین برگزار گردید .
در این دوره تعداد 45 نفر از شاغلین بخش خصوصی گردشگری خراسان شمالی شرکت داشتند که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا گردید.
این دوره به از سلسله دوره های توانمند سازی سازمان آموزش وزارت گردشگری و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی در تاریخ 1399/03/27 و 1399/04/07برگزار گردید . استاد دوره آقای امیرحسین اخلاقی پور بود

در باره مرکز آموزش یاسین

مجتمع آموزش یاسین در سال 1390 با هدف آموزش زیرساختاری و با مجوز رسمی از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری .همچنین سازمان فنی و حرفه ای کشور در رشته های گردشگری و هتل داری در خراسان شمالی شروع بکار نمود .در سال 1392 مجوز هنرستان هتل داری و گردشگری به نام می سی نو را ازسازمان آموزش و پرورش دریافت تا اموزش در صنعت گردشگری را از پایه و طبق آخرین استاندار های جهان برنامه ریزی کنیم .افتخار داریم به موازات اموزش های پایه ای در صنعت گردشگری با فعال سازی دپارتمان های مدیریت و معماری و تربیت جوانان مستعد به این رشته ها پلی میان به روز رسانی صنعت گردشگری و ارتباط با مدیریت و معماری نوین همگام با نیاز گردشگری کشور باشیم

همچنین بررسی کنید

زبان

برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی

شروع آموزش دوره برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی اعطای مدرک بین المللی تعریف …