برگزاری اولین دوره آموزش آنلاین

اولین دوره آموزش مجازی از سلسله آموزش های بخشی از استاندارد های فنی و حرفه ای با عنوان جهت یابی در طبیعت که قسمتی از دوره های اکوتوریست و راهنمایان گردشگری می باشد ، توسط مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین برگزار گردید
در این دوره که بصورت آنلاین برگزار گردید فراگیران آموزش جهت یابی در طبیعت را آموختند . این دوره توسط آقای مهندس محمد اربابی بصورت آنلاین تدریس گردید .

این دوره توسط مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین بصورت رایگان انجام گردید و در پایان دوره،فراگیران مدرک شرکت در دوره دریافت نمودند .
به زودی زمان برگزاری دوره های زیر باطلاع خواهد رسید
عکاسی در طبیعت
رفتار با مهمان در هتل