آموزش کارکنان واحدهای پذیرایی بین راهی

دوره آموزشی کارکنان واحدهای پذیرایی بین راهی مخصوص رستوران ها و احدهای پذیرایی خراسان شمالی مورخ 24/11/1396 و 25/11/1396 در هتل نگین برگزار گردید.
در این دوره کارکنان واحدهای پذیرایی با آداب معاشرت، طراحی منو غذایی، کنترل هزینه، ارزیابی و بازاریابی فروش، بهداشت و ایمنی در کار به همراه قوانین و مقررات آشنا شده و راهکارهایی برای جذب بیشتر مشتری ارائه گردید.
این دوره به همت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی و توسط مرکز آموزش هتل داری و گردشگری یاسین در هتل نگین بجنورد برگزار گردید .

دیدگاهتان را بنویسید